Problemlösning och affärsutveckling

Ingen kan mer om dina produkter än dina kunder, brukare, klienter, eller konsumenter.

I alla verksamheter uppstår problem och utmaningar varje dag. De flesta problem löser kunderna själva, men ibland behöver de hjälp och ibland blir problemen liggande och blir ganska fort surdegar, som ingen vill ta i. Det är inte bara tråkigt och kostsamt. Surdegarna suger energin ur oss och de upptar en betydande av våra tankar.

Problemen och utmaningar är grunden till all utveckling och i ett lite större perspektiv är problemen pengar och lönsamhet.

I Affärsakademien finns erfarenheten och människorna som hjälper dig med surdegarna. Som tar sig an såväl problem som utmaningar med glädje och som ser dina pengar som ligger och väntar. Ofta är problemen kopplade till människor och mänskligt beteende. Men en kombination av verktyg och erfarenheter förvandlar vi dina surdegar till pengar.

Uppdraget formulerar vi tillsammans utifrån de problem eller utmaningar du har. Smått eller stort, långt eller kort internt eller externt. Du får gärna kalla oss för ombudsmän, det är vi vana vid. Dessutom finns ordet även i det engelska språket, med samma betydelse.