Böcker

Affärsakademien genomför rullande undersökningar, research och utredningsuppdrag. Som ett direkt resultat av dessa uppdrag har ett antal böcker producerats vuxit fram. Ambitionen är att samla ny kunskap i lättillgängliga format som både inspirerar och snabbt kommer till anvädning.

Böckerna finns att köpa hos affärsakademien. Du beställer dem genom att skicka ett mail till joakim@affarsakadien.se eller genom att ringa 070-582 44 63

Myten om den lojala kunden

En bok om kundförvaltning
Det finns många myter om och kring kundlojalitet. Boken bygger dels på forskning om lönsamhet från bl.a. Harvard Business Scholl och dels på 1000 intervjuer med kunder som svarat på frågan; Vad tycker du att din leverantör borde gör för att du skall stanna kvar som kund och köpa mer?

Pris 375 kr

Beställ via mail joakim@www.affarspt.boxspace.se eller via telefon 070-582 44 63

Nu genomför vi bokprojektet”Myten om den lojala medarbetaren”.

Den bygger på intervjuer som framförallt svarar på frågan:

”Vad är det som gör att en bra medarbetare väljer att stanna kvar och att utvecklas hos sin arbetsgivare?”

Bokens övergripande målsättning: 

Att vara en vägledning med reflektioner, idéer och verktyg för att hitta en optimal och kontrollerad personalomsättning

Vi skriver boken därför att det inte finns någon bok som utifrån medarbetarperspektivet   

 • Talar om Varför det är viktigt att behålla sina viktiga medarbetare.
 • Berättar Vad som är viktigt för att behålla sina viktiga medarbetare
 • Talar om Hur verksamheten kan jobba med att behålla sina viktiga medarbetare 

”Den enda gemensamma nämnaren för extremt lönsamma företag är förmågan att behålla och utveckla befintliga kunder, medarbetare och leverantörer.”

James L Heskett
UPS Foundation Professor Emeritus at the Harvard Business School

Så här skriver vi boken

Vi genomför projektet enligt forskningsmetoden ”The Grounded Therory”

 • The Grounded Theory  är en forskningsmetod som utvecklats inom medicinsk sociologi och används inom många andra forskningsområden, exempelvis företagsekonomi och pedagogik.
 • The Grounded Theory är en form av empirisk forskning som har iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap.
 • The Grounded Theory är enligt sökning i olika databaser världens mest citerade forskningsmetod för att analysera kvalitativa data från marknadsföring till omvårdnad

Vi utgår ifrån frågeställningen

 • ”Vad kan, bör och ska arbetsgivaren göra för att den rätta medarbetare ska välja att vara kvar och utvecklas?”
 • Vi genomför c:a 100 djupintervjuer i tre steg.
 • Kriterierna växer fram och testas kontinuerlig om och om igen.

De intervjuade

 • Är anställda i framgångsrika företag och organisationer
 • Har varit anställda minst 3 år.
 • Är prioriterade hos sin arbetsgivare.

Vi som skriver boken

Joakim Harping 070-582 44 63 
 joakim@www.affarspt.boxspace.se  www.affarsakademin.se 

Johan Brandt 070-637 00 53 
brandtmotivation1@outlook.com  www.motivationsinstitutet.se 

Vi räknar med att boken kommer ut under hösten 2023