CHRISTINA THULIN
Affärs-PT, kommunikationsstrateg, coach och mentor
Tel 0705-84 01 40

Christina Thulin

I drygt 30 år har Christina samlat på sig mängder av erfarenheter inom 
både intern och extern kommunikation, i stora och små såväl som 
privatägda och börsnoterade företag. För henne är det viktigt att frågor 
som vision, uppdrag, affärsstrategier, varumärke och kommunikation mm 
kopplas samman och att det återspeglar verkligheten. Därför har 
Christina även sett till att skaffa sig lång erfarenhet av att arbeta 
med företags kultur & värderingar tillsammans med ledning och 
medarbetare för att säkerställa att organisationer verkligen lever som 
man lär.

Hon startade Communication Area 2003 och stöttar sedan dess såväl 
startups som börsnoterade bolag med kommunikations- och 
varumärkesstrategier, framtagande och implementering av företagens 
kultur- och värderingar.

Christina är mentor och utbildad coach. Sedan år 2022 är hon även 
Affärs-PT och Senior Advisor i Affärsakademien och ser fram emot att 
stötta fler ledare och medarbetare i dagliga utmaningar. Hon drivs av 
att jobba med företag där man gör skillnad för både företag, samhälle 
och individer samt att få dela med sig av sina samlade erfarenheter.