Du kan inte svälta en gris till fetma



Under de senaste 25 åren har jag presenterat resultat för styrelsen i många bolag. När
man tittar tillbaka har det, ärligt talat, varit samma historia som upprepar sig.

När siffrorna har varit på plan eller bättre hörde vi; ”Det verkar som att målen var lite
lågt satta i år. Låt oss spänna bågen lite hårdare nästa år”.
När målet inte nåddes hörde vi, utan undantag: ”Sänk kostnaden”.

Reaktionen är densamma oavsett ägarens kultur eller typ av bransch: Vinka trollstaven
och tillkännage ”Klipp kostnaden”, och framtida vinster kommer magiskt att dyka upp.

Ingenting kunde vara längre från sanningen. Det vet vi alla.

En ordförande jag jobbade med hade modet att stå upp mot ägarna och uttala: ”Man kan
inte svälta en gris till fetma”.
Sänkta kostnader ger en omedelbar positiv effekt, men på sikt är de negativa effekterna
förödande. Att sänka kostnaderna är inte detsamma som att ha en stram
kostnadskontroll vilket är något vi måste vara uppmärksamma på.

Låt oss komma ihåg att det krävs guld för att göra guld. I goda tider måste du hålla några
reserver för regniga tider, för de kommer att komma.

Utmaningen är att hitta balansen mellan investeringarna för framtiden och vinsten för
ägarna. Men en sak är klar, det krävs ett mynt för att göra två.

Vad vi alla kan göra tillsammans är att se hur vi kan öka intäkterna så effektivt som
möjligt. Då måste vi ekonomer börja vara lika aktiva som vi kan vara när det gäller att
jaga kostnader. Intäkter är för viktigt för att oaktat lägga i händerna på marknad- och
försäljningschefer.

Några små saker att tänka på när det gäller intäkter.

•  Skaffa dig en hygglig koll på var intäkterna kommer ifrån. (Vi är ju mästare att
kontera alla kostnader, stämma av och kolla att de inte rusar iväg
•  Intäkterna kommer från kunder och vilka är de?. (Vi har ju kolla på
leverantörerna)
•  Vilka kunder tjänar vi pengar på? Och vilka kostar oss pengar?
• Vad kan våra kunder lära oss om lönsamhet?
• Vilka kunder vill vi ha i framtiden?

Tacksam för reaktioner
Fredrik Holmstedt

Similar Posts