FRÅN QUICK FIX TILL HÅLLBAR LÖSNINGFör en tid sedan, när jag startade en coaching, sa min klient till mig; Jag är så rädd att coaching bara
blir en quick fix. Att jag hittar ett nytt jobb och så är allt klart.
Mitt svar blev; Coaching är allt annat än en quick fix.

Förra veckan höll jag tal till min dotter som tog examen från högskolan. Tankarna kring det där med
quick fix hade fått fäste i mig och jag funderade på om en utbildning är en quick fix för att få ett jobb.
Men mitt svar blev även här såklart: Nej en utbildning är allt annat än en quick fix.

I mon dotters fall var utbildningen tre år av nya lärdomar, möten och samarbeten med nya
människor, nya kopplingsscheman som skapats mellan teori och praktik. Under tiden på skolan hade
hon löst uppgifter och utmaningar, funnit sin plats, hittat sitt jobb, blivit en i ett team och börjat
bidra med sina nyvunna lärdomar.

Nej, utbildning är ingen quick fix. Det är en tid för utveckling, tid för reflektion, att man funderar på
vad man gillar att göra, vad som är viktigt för en, vad man står för och tror på.
Jobbet är ett resultat av det!

Och med glädje inser jag att hon redan har reflekterat, värderat och agerat i olika situationer utifrån
sina egna värderingar. Och jag tror att hon har insett att varken utbildningen eller livet är en quick fix.

Så se till att du skapar din egna hållbara lösning snarare än en quick fix genom att;

  • Reflektera mera
  • Fundera på vad som är viktigt för dig och vem just du vill vara
  • Ha mod att stå för den du är och det du tror på
  • Ha modet att välja bort saker
  • Se dina problem som utmaningar

Att hitta den röda tråden eller fokusera på rätt saker för den hållbara lösningen är inte alltid så lätt
som man tror. Tid för reflektion kan du ibland klara själv eller få support med genom en coach eller
affärs-PT. Det viktiga är att du själv är redo att förflytta dig på något sätt.

Christina Thulin
Kommunikationsstrateg, Affärs-PT, coach  och mentor
0705-840140

Similar Posts