Hjälp! Vad händer med vår kultur?Såhär kan du stärka ditt företags kultur och därmed nå ett hållbart och bättre resultat
tillsammans.

Distans- och hybridarbete är det nya normala. Det har kommit så mycket gott ut av det, så vi
måste självklart bevara och utveckla det!

Undersökningar kring hur pandemin har påverkat oss och våra arbetssätt fortsätter att
strömma in. Vi vet allt mer om hur medarbetare vill förhålla sig till sin arbetstid och var de
vill jobba framöver. De flesta vill fortsätta arbeta hemifrån, i alla fall delvis, medans andra
inget hellre vill än att komma tillbaks in till kontoret. En del låter sina medarbetare välja vilka
dagar de vill arbeta hemifrån och vilka dagar de vill komma in till kontoret. Medans andra vill
att man är på plats 100%.

De lyckligt lottade, som haft mycket att göra under pandemin, har också haft ett stort inflöde
av nya medarbetare under en tid då vi inte träffats alls. Alla som börjar ny på jobbet måste,
oavsett om vi har en pandemi eller inte, få en känsla för vilka vi är, vad vi står för och vad vi
tror på.

Vi får heller inte glömma de som funnits i organisationen sedan tidigare, de som varit en del
av kulturen innan pandemin och sedan försökt vänja sig i att sitta hemma och arbeta, utan
någon större kontakt med varken arbetskamrater eller vänner. Kommer de ihåg vad företaget
står för och tror på? Sitter kulturen djupt rotat inom oss eller har vi utvecklat en egen kultur,
hemmaarbetskultur? Sitter kulturen i alla medarbetares väggar helt plötsligt?

Många frågar mig om hur man ska få sin gemensamma företagskultur och värderingar att gro
och leva nu och framåt och hur får vi ledare och medarbetare att vilja leva vårt varumärke?
Hur kan jag som medarbetare eller ledare bidra till den goda kulturen när vi sällan träffas?
Och hur säkerställer vi att alla mår bra? Det är ju ändå det som i slutändan är helt avgörande
för att vi ska vilja och orka prestera, eller hur?

Jag är övertygad om att de flesta verkligen vill bidra till den goda kulturen men är osäkra på
vad de kan göra. Här måste vi som ledare stötta, leda och visa vägen.

Såhär kan du stärka ditt företags kultur och därmed nå ett hållbart bättre resultat:

1. Starta hösten med värderingsdagar!
Ta chansen att få en nystart med alla ledare och medarbetare. Har ni inga värderingar
framtagna, gör det jobbet nu, tillsammans. Har ni värderingar men inte haft möjlighet att
jobba med dem under pandemin, ta chansen och gör en omstart. Ska ni göra ett förvärv?
Vänta inte med värderingsdagarna till dess. Då blir ni aldrig klara!

2. Värna om onboardingprocessen
Ge nyanställda en chans att ta till sig företagets värderingar, strategier etc. Visa tydligt vad ni
menar med era värderingar och vad de innebär för er i vardagen.

3. Snacka om saker som är viktiga  
Låt det inte bara bli trevliga och spontana möten när medarbetarna kommer tillbaka.
Affärer görs mellan människor och ett bra resultat startar med en god kultur och där är medarbetarna
huvudrollsinnehavare.
Gör det inte så komplicerat. Ta en frukost ihop regelbundet eller förläng en fikarast. Det
viktiga är att ni regelbundet snackar om saker som är viktiga.

4. Skapa ett framgångsrikt team genom gruppdynamik
Ge medarbetarna energi att tillsammans se hur allting hänger ihop och hur viktiga alla delar är
för helheten och för resultatet. Säkerställ att dina medarbetare ser och förstår varandras
styrkor, erfarenheter, kompetenser och deras olika beteenden. Först då skapas dynamiken som
gör att man använder varandra och skapar tillsammanskraften som behövs för att nå de
gemensamma målen.

Vill du ha bollplank kring er företagskultur och hur ni kan bli ännu starkare med en god
kultur?
Hör av dig!

Christina Thulin
Företagare, kommunikationsstrateg och coach/Affärs-PT

Similar Posts