Hur du som ledare kan framtidssäkra verksamheten genom kommunikation

Kommunikation är ett av de viktiga verktygen en ledare har då han/hon ska föra verksamheten framåt och mot de satta målen. Frågan är hur du som ledare nyttjar det verktyget smartast så att du får önskad och rätt effekt. Kommunikation är också dialog. Det är när vi tar in andras tankar och åsikter som vi utvecklas och blir ännu starkare.

Många gånger får vi frågan om hur man ska bära sig åt för att bygga sitt varumärke med målet att nå bättre resultat. Man förstår att kommunikation är viktigt men allt för ofta får kommunikationen liksom leva sitt eget liv. Därför vill jag botanisera lite i vikten av kommunikation i just ledarskapet och vad det kan innebära och ge för resultat för framtiden.
Förändringarnas vindar viner runt hörnet och omkring oss. Det enda vi kan vara säkra på idag, är att morgondagen inte kommer att se exakt ut som det gör idag. Det har vi i och för sig hört ett tag men det blir allt mer på riktigt, för alla. Därför måste vi lära oss att förhålla oss till det, lära oss att gilla att det sker nya saker, att min vardag inte är som den alltid har varit. 
Som ledare kan du här nyttja din kommunikation genom att t.ex; – prata om framtiden och hur vi som företag kan bidra till den, vilken nytta vi gör för våra kunder, samhället i stort och för våra medarbetare. – lyssna aktivt för att hitta medarbetarnas motivation och drivkrafter för att bidra till framtiden – agera genom att vara en förebild för organisationen
Hållbara företag får allt mer fokus. Men hur ska vi arbeta med hållbarhet och var ska vi börja? Som ledare har du kanske någon som ansvarar för just de frågorna och som leder ert arbete i rätt riktning. Men om du inte har det är det bra att börja från början, utan att göra det arbetet för stort eller komplicerat.
Se till att ni i ledningsgruppen;
– beslutar er för vad hållbarhet betyder för just er – bestämmer vilken/vilka saker just ni kan fokusera på och vad som då blir ert bidrag till hållbarheten.   – nyttjar kommunikationen genom att ofta prata om hållbarhet och innebörden för er, hur det går, och vad ni skulle kunna göra mer eller annorlunda. Involvera med fördel både medarbetare och kunder! – ser till att hållbarhetsfrågan blir vardagsmat och intressant för både era kunder och medarbetare

Varumärken blir allt viktigare, både det personliga varumärket men också företagets varumärke. Hur kan då kommunikation stötta bilden av det varumärke vi vill skapa? Vad blir viktigt i vardagen och i våra handlingar för att vår kommunikation ska ge full effekt?
Som ledare bör du säkerställa att;
– intern och extern kommunikation hänger ihop. Att det vi pratar om internt är så det uppfattas när det når ut till marknaden. Och vice versa, att det som kommuniceras externt direkt speglas internt då alla medarbetare känner igen sig och till och med förstärker den externa bilden vi förser vår omvärld med. 

Det är då effekten blir stor. Det är då vi lever som vi lär. Det är då vi lever vårt varumärke och det är då kunderna upplever oss som ärliga och trovärdiga. Det är då vi har förutsättningar att bli ett hållbart företag med hållbara medarbetare. Ett starkt och attraktivt varumärke helt enkelt.

Kampen om kompetens och unga talanger hårdnar allt mer. Företag måste bli bättre på att erbjuda rätt saker, arbeta med hållbarhet och innerligt visa vad de står för och tror på bland annat genom sina värderingar. Först då blir man intresserad av att arbeta hos just er. Det är då man dras till er. Resultatet av god kommunikation kommer att skapa;

  • Vi-känsla och stolthet som syns och känns
  • Målmedvetenhet som bär frukt
  • Hållbara medarbetare som goda kulturbärare
  • Attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar och dit nya talanger söker sig 
  • Positiv kundupplevelse, fler nöjda kunder och ett starkt resultat
  • Starkare image med ett starkt och attraktivt varumärke

Ett starkt och attraktivt varumärke skapas bland annat med väl nyttjad kommunikation. Vill du ha hjälp att skapa struktur och komma igång att nyttja din och ditt företags kommunikation på bäst möjliga sätt?

Hör av dig!

Christina

Christina Thulin
Kommunikationsstrateg, Affärs-PT, coach  och mentor

0705-840140

Similar Posts