Exmepel på genomförda program inom Inköp

Ny i inköpsrollen | 5 tillfällen
Du har fått ett större ansvar för att ta hand om inköpsfrågorna. Du behöver skaffa dig kontroll och
struktur i inköpsarbetet. Du vill hitta nya vägar för att hantera kostnader och kvalitetsfrågor och helt
enkelt bli bättre på att hantera inköp och leverantörer.

Gammal i  inköpsrollen | 8 tillfällen
Du har jobbat med inköp en längre tid och känner att du behöver utvecklas i din roll för att kanske ta
lite mer plats i din organisation. Du brinner för inköpsjobbet och behöver inspiration, verktyg och
metoder för att kunna säkra leveranser och hålla koll på kostnader.

Leverantörsbedömning | 5 tillfällen
Du har ett inköpsansvar idag och du vet att du kommer att behöva hitta nya leverantörer inom flera
olika områden. Du behöver hjälp med att både hitta och välja leverantörer. Du vill ha verktyg och
metoder för att hitta det bästa för ditt företag eller organisation och du behöver kunna börja
omgående.