Ledarskap
Ledarskap

10,5 miljoner träffar ger en sökning ordet på google idag. Det visar hur omfattande begreppet ledarskap är och hur många vinklar, mycket kunskap och fakta det verkar finnas i begreppet.

Som Affärs-PT jobbar vi med begreppet dagligen och det yttrar sig på många olika sätt. Alla människor påverkar sin omgivning mer eller mindre. Det sker hela tiden ofta utan att vi tänker på det. En säljare påverkar kunder, en inköpare påverkar som leverantör och i alla organisationer påverkar vi varandra var sig vi tänker på det eller inte. Vi ser att ledarskapet inte alltid kommer från ledningen i organisationen. Ledarskap sker i alla riktningar och varianterna verkar vara oändligt många.

Några nyckelord har vi hittat. Struktur, tydlighet och uppföljning är några av dem. Och det börjar med dig som människa. Vart står du och vart är du på väg?
Har du hittat ditt varför blir det lättare att hitta dina mål. Med målet i fokus kan du komma fram tid vad du behöver göra och hur du skall gå tillväga.

I affärer handlar det ofta om att leda. Oavsett om det handlar om kunder, leverantörer, kollegor, medarbetare eller andra, är det alla människor. Och alla människor är enskilda individer.

Din Affärs-PT är ditt stöd i ditt ledarskap, för du är också en enskild individ med egna förutsättningar, erfarenheter och målsättningar. Låt oss börja där.