Agneta Nilsson
Ledarkap, Organisation, Medarbetarskap, Företagskutur, Mål och Strategi
Film

Anders Hallquist
Hållbarhet från kunder till klimat. Försäljning, marknadsföring och
service
Film

Christina Thulin
Kommunikation, värderingar, styrelsearbete, Varumärke, och värdeskapande
samtal
Film

Fredrik Holmstedt
Finans, ekonomi, ledarskap och människor
Film

Gunnar Ström
Service Försäljning Projektledning
Film

Hans Gunnestad
Tillväxt, scale up, Försäljning till nya och befintliga kunder
Film

Joakim Harping
Ledarskap, inköp och försäljning, Förhandling, beteendeutveckling och
värdeskapande samtal
Film

Linda Holmgren
Att hjälpa andra människor att lyckas ännu bättre
Film

Thomas Lundin
Kundutveckling och dialog på kundens villkor
Film

Olle Arfors
Supply chain Management. Att få saker och människor att samarbeta kring
flöden