Begreppet Affärs-PT

En Affärs-PT har mycket gemensamt med den PT du vänder dig till när du vill träna din fysik.

 1. Du har bestämt dig för att göra en förändring.

  Det är din egen vilja som styr och du har dina egna skäl till det du har bestämt dig att genomföra. Du kommer att klara av din förändring själv, men du vill ha ett stöd som du kan lita på, som är med dig hela vägen och som stöttar dig precis så mycket som du behöver.
  Ibland behöver du bara sporadisk hjälp, någon att prata med och någon som stöttar dig. Ibland behöver du lära dig nya saker. Det kan handla om att ta in ny kunskap. Att inhämta färdigheter inför en ny uppgift tu har antagit, eller att förvandla det du redan har kunskap om, men inte tidigare provat i skarpt läge.

 2. Du förväntar dig ett program.

  Det kan handla om att du träffar din Affärs-PT med jämna mellanrum inför exempelvis
  styrelsemöten, avtalsförhandlingar, budgetarbeten, eller inför andra strategiska beslut.
  Det kan också handla om att du vill lära dig nya saker som har betydelse för din uppgift eller ditt arbete. Kunskap som du kan överföra och prova direkt i ditt arbete under en begränsad tid. Då formar du tillsammans med din PT-det program precis som du vill ha det och du får den du vill ha och också den kunskap du behöver för att klara dina nya eller gamla uppgifter ännu bättre.

 3. Din Affärs-PT hjälper dig i mål.

  Ibland kan det vara svårt att se när du passerar mållinjen. Det kan bero på att målen inte alltid är så tydliga att se. Målen kan förändras under resans gång och tidsramarna kan både krympa och vidgas.

  Inom nedanstående områden är Affärsakademiens Affärs-PT verksamma och vi genomför program löpande. För det mesta är programmen helt individuella, men det förekommer också program som vi genomför i grupp, precis som gymmens gruppträningspass.

  Hållbarhet
  Kommunikation
  Ledarskap
  Sälj
  Key Account Management
  Inköp
  Supply chain Management
  Affärsutveckling

  Under flikarna kan du hitta exempel på program vi har genomfört och som genomförs just nu. De bygger alla på att du träffar din Affärs-PT med jämna mellanrum. När du hålla ett högt tempo träffas ni en gång i veckan. När du behöver någon att prata med inför exempelvis inför styrelsemöten räcker det kanske med en gång i kvartalet.

  Allt har sitt pris. Precis som på gymmet betalar du för dina tillfällen du träffar din Affärs-PT och pratar om hur det går, vad du har lärt dig och dina nästkommande steg. Tillfället du träffar din Affärs-PT är 90 minuter långt. Under en och en halvtimme hinner nuläget uppdateras, reflektioner komma i dagens ljus och vad fokus kommer att ligga fram till nästa tillfälle. En gång ingen gång. Ett exempel på vad det kostar är 11.250 SEK + moms för tre tillfällen. Då hinner du känna att den förändring du hoppas på har hunnit komma igång ordentligt.

  Ditt Pris för ditt program du som bestämmer dig för att genomföra sätts utifrån dina mål, antalet sejourer och den sammanlagda tiden för programmet.

  Alla program som genomförs följs upp av Affärsakademien.