Individuellt anpassat PT-program” som omfattar 3-10 sessioner


Ny i säljrollen |

Din huvudsyssla är kanske något annat, men du har blivit ombedd att sälja mer. Du har bestämt dig för att bli bättre på att sälja, men du vill inte känna dig som en person som ”prackar på någon något”. Du vill hitta verktyg och metoder för att kunna sälja mer.

5 sejourer Pris: 18 750 SEK inklusive personligt individuellt program, fem utbildningstillfällen à 1 1/2 timme IRL och obegränsad support via e-mail

Ny i inköpsrollen

Du har fått ett större ansvar för att ta hand om inköpsfrågorna. Du behöver skaffa dig kontroll och struktur i inköpsarbetet. Du vill hitta nya vägar för att hantera kostnader och kvalitetsfrågor och helt enkelt bli bättre på att hantera inköp och leverantörer.

| 5 sejourer Pris: 18 750 SEK inklusive personligt individuellt program, fem utbildningstillfällen à 1 1/2 timme IRL och obegränsad support via e-mail

Gammal i  inköpsrollen | 8 sejourer

Du har jobbat med inköp en längre tid och känner att du behöver utvecklas i din roll för att kanske ta lite mer plats i din organisation. Du brinner för inköpsjobbet och behöver inspiration, verktyg och metoder för att kunna säkra leveranser och hålla koll på kostnader.

Grundläggande Affärsframkallning | 8 sejourer

Konsten att framkalla affärer är central för både säljare och köpare. Att hitta rätt i varandras processer, att kunna driva på och att se till att affärerna bli till och att de utvecklas. Det handlar inte längre om att antigen sälja eller köpa. Det handlar om att jobba tillsammans och hitta fram till affären för båda parter.

Skapa möten | 5 sejourer

Det är i interaktionen mellan köpare och säljare som affärerna skapas. För att interaktionen ska komma igång och utvecklas krävs möten, oavsett som de sker fysiskt eller digitalt. Du behöver hitta nya vägar för att skapa möten och bli bättre på att skapa förutsättningar för att mötet ska bli så bra som möjligt.

Målinriktade Affärssamtal | 5 sejoure

Du är bra på att få till möten och du vill bli bättre på att göra mötet mer målinriktat och kreativt. Oavsett om du är i säljande eller köpande roll ser du alla möten som en investering för att kunna bygga förtroende och utveckling. Och alla möten leder till nya möten och så småningom till affärer. Det kanske går att göra det lite snabbare och lite mer effektivt.

Agil Affärsframkallning | 8 sejourer

Du har kommit en bra bit på väg. Du gör affärer och får saker att hända hela tiden. Nu vill du försöka att bli mer effektiv. Du vill se om det går att förkorta processerna, om det går att utveckla samarbetet med kunder eller leverantörer och om det går att göra affärerna större, snabbare och bättre.

Motiverande förhandling | 5 sejourer

Du har förhandlat sedan du föddes och är nog ganska bra på att förhandla. Finns det mer att hämta? Finns det flera sätt att förhandla på? Hur vet du att förhandlingen blev bra eller bara halvdann? Du vill lära dig mer och du vill utveckla ditt sätt att förhandla med bibehållna relationer och bättre affärer som mål.

Beslut, Avtal och Avslut | 5 sejourer

Att komma till skott är inte alltid lätt. Du gör affärer, men du tycker att det tar för lång tid och det är nästan alltid motparten som har har svårt att bestämma sig. Du vill har lite inspiration, några nya verktyg och nya sätt att komma fram till beslut (eller avslut) som funkar för dig.

Affärsuppföljning | 5 sejourer

Väck inte den björn som sover har varit din melodi. Om det inte fungerar, så hör motparten av sig och då tar jag tag i det då. Du lär dig hela tiden av kunder eller leverantörer som är missnöjda, så du är bli bra på att hantera missnöjda kunder. Nu vill du se om det finns något att lära av nöjda kunder, de som aldrig hör av sig eller de som du inte har prata med på ett tag.

Att sälja till offentlig sektor | 10 sejourer

Du har jobbat som säljare till företag på den privata marknaden ett tag. Nu vill du eller din chef börja jobba med att sälja till den offentliga sektorn. Det är en bra idé eftersom drygt 40% av det som säljs idag går till offentlig sektor. Det finns mycket att hämta och mycket är annorlunda, så det finns mycket att lära.

Att forma en Kundstrategi | 5 sejourer

Du har jobbat med försäljning ett tag och funderar på hur du skulle kunna utvecklas, sälja mer och sälja bättre. Säljer du till rätt kunder? Ägnar du din tid till rätt kunder eller förspiller du tid på fel kunder? Du vill ha hjälp med att tänka rätt i valet av kunder. Inspiration, verktyg och metoder för att kunna mejsla fram en kundstrategi som du tror på och som du kan leva med ett tag.

Key Account Management | 10 sejourer

Du har jobbat som säljare ett tag och tycker att det både är roligare och lättare att sälja till befintliga kunder. Du vill att dina befintliga kunder ska växa och köpa mer, att du tillsammans med dina kunder utvecklar affärerna till att bli ännu mer lönsamma. Du vill se hur långt du kan gå tillsammans med dina kunder.

Leverantörsbedömning | 5 sejourer

Du har ett inköpsansvar idag och du vet att du kommer att behöva hitta nya leverantörer inom flera olika områden. Du behöver hjälp med att både hitta och välja leverantörer. Du vill ha verktyg och metoder för att hitta det bästa för ditt företag eller organisation och du behöver kunna börja omgående.