Ditt personliga stöd till din egen utveckling i din professionella värld. Det påminner mycket om de PT-tjänster som du köper på ett gym. Utifrån dina utmaningar får du inte bara det stöd du efterfrågar, utan även det stöd du behöver på din resa.

Du är medveten om att det sällan finns några ”Qick Fix” och att din resa kommer att ta ett tag. Och du är medveten om att det du själv som måste göra jobbet.

Du är unik och det finns troligen bara du som är som du är. Därför är det inte alltid lätt att ta till sig nya kompetenser på ett och samma sätt. En Affärs-PT i Affärsakademien är utbildad inom samtalsterapi och har ofta även coachutbildning.

Det är du som sätter agendan och Affärs-PT:n som hjälper dig att utvecklas i din egen professionella värld.