Kvalitetssäkring

Att de mest lönsamma över tid har en förmåga att behålla och utveckla rätt kunder, medarbetare och leverantörer känner många till. Vad och hur de gör finns det kolossalt många exempel på. En gemensam nyckel som de allra flesta framgångsrika använder sig av är att konsekvent följa upp sina affärer, oavsett om det handlar om att prata med kunder, leverantörer eller medarbetare. 

För oss som är Affärs-PT i Affärsakademien är det också viktigt att vi följer upp det vi gör.