Sälj

Ett av världens äldsta yrken. Älskat och hatat, samtidigt en av grundstenarna till mänsklig utveckling.

Handel över vår planet är inte bara utveckling det handlar också om att bevara fred och klara våra globala mål innan det är för sent.

Sälj som profession utvecklas främst när industrin lyckes tillverka mer produkter, varor och tjänster än av som efterfrågas. När produktionen inte räcker till behövs helt enkelt inte sälj. Med stöd från marknadsföring av olika slag handlar försäljning fortfarande till stor del om att producera, förpacka, idka promotion och övertygelser. Men sälj är så mycket mer och så mångfasetterat.
Huvuduppgiften för säljaren är att hitta avsättning för det som företaget producerar i form av varor, tjänster och förpackade produkter.

Många gillar att sälja, men ännu fler att skeptiska. Var du befinner dig med dina utmaningar bestämmer vad du behöver hjälp med?

* Att hitta nya kunder?
* Att sälja mer till dem jag redan har ansvar för?
* Att öka min effektivitet?
* Att bli bättre på att förhandla?
* Att prioritera rätt kunder?
* Att bli bättre på att föra kundernas talan internt?


Ta del av några exempel på Affärs-PT program som vi genomför.