Löv

Motiverande Samtal i Affärslivet

Efterfrågan på inspiration, konkreta verktyg och nya sätt att öka intäk-
terna, minska kostnaderna och förkorta affärsprocesserna är stor. Mo-
tiverande Samtal (MI) är både ett förhållningssätt och en metod som leder till ökad förmåga att framkalla affärer och genomföra affärer, oavsett om du vill sälja eller köpa.
Under programmet får du både metoder, verktyg och ny kunskap som kan
användas direkt i ditt dagliga arbete.

Arbetet med både försäljning och inköp förändras nu snabbare än nå-
gonsin. Vi köper allt mer digitalt och försäljning drivs mer och mer med hjälp av moderna marknadsavdelningar och nya digitala verktyg. Den
försäljning som fortsatt kräver mänsklig kontakt blir mer komplex, vilket
ställer nya krav på såväl köpare som säljare.

Trycket på service ökar i butikerna och inom Business to Business för-
väntas mer av båda parter. Framför allt krävs bättre kommunikation och dialog i framkallandet av affärerna. Motiverande Samtal (MI) är utveck-
lats som ett kraftfullt verktyg inom framför allt beroendevården. Af-
färsakademien har anpassar metoden till affärslivet och sett förbluffanderesultat hos såväl inköpare och säljare som ledare och chefer.
Grundkursens målsättningar
Efter genomgången utbildning har du:
• Ökat dina insikter om modernt köp- och säljbeteende
• Smakat på vad det innebär att själv ändra ett inarbetat beteende
• Börjat använda Motiverande samtal som en del av ditt dagliga arbete
• Ökat din självkänsla och glädjen i arbetet med andra människor oavsett
om de är kunder, medarbetare, leverantörer eller kollegor
Innehåll
Programmet innehåller bland annat:
• Metoder och teknik för att korta processerna
• Dokumentation och övningsprogram
• Nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling
Frågor?
Ring 070-582 44 63 eller maila joakim@affärsakademien.se

Vem kan delta?

Alla personer som har kundkontakt på ett företag kan
delta, t ex:
-Säljledare
-Teamledare
-Experter med kundansvar
-Säljare
-Key Account Managers
-Inköpare och upphandlare
-Konsulter och egenföretagare

Omfång & Tid

I programmet ingår följande:
• Fyra utbildningstillfällen, à tre timmar:
Eftermiddagar (13.00-16.00)
NÄSTA KURS genomförs 6/10, 13/10, 20/10 och den 27/10
Därefter kommer en ny kurs att startas den 3/10
• Arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena
som enkelt vävs in i vardagen
• Fri support via e-mail från din Affärs-PT
under hela utbildningsperioden

Anmälan & Plats

Via e-mail till joakim@www.affarspt.boxspace.se eller via
telefon/sms 070-582 44 63

Utbildningstillfällena hålls i centrala Stockholm.
Investera för att öka intäkterna!
Investeringen på 14 900 SEK exkl. moms inkluderar
utbildningstid, dokumentation och ytterligare 3 måna-
ders fri support. Betalning sker innan programstart.

Röster om utbildningen ”Det är en kurs som på ett positivt sätt skiljer sig från
andra säljutbildningar, med en ny infallsvinkel” Karin
Runér Account Manager Tele2
”Jag har gått mängder av säljutbildningar de senaste
åren. Affärsakademiens program är helt unikt och
min försäljningsteknik har blivit helt unik. Fokus på
människan och vägledning fram till beslut. Extremt givande utbildning som jag gladeligen rekommen-
derar de som vill nå nya nivåer.” Carl-Davis Berggren,Försäljningschef Walk the Room
”I min roll som kundansvarig fick jag bra verktyg för
att hitta mina kunders behov. Detta har jag även
haft stort nytta av privat” Marcus Ahlezon Account
Manager Atea