För dig som har mod att reflektera över ditt resultat.
Och behöver hjälp på dina resa mot nya outforskade mål

Affärer skapas, genomförs och upplevs av människor

(Manhattan i New York är en av världens mest tätbefolkade platser. Har skapas förmodligen extremt många affärer av väldigt många människor)

Affärsakademien består av människor med kolossalt många års erfarenhet från brett skilda branscher och organisationer. Det gemensamma är att alla brinner för att hjälpa individer och organisationer till ständiga förbättringar i skapandet av och utvecklandet affärer.

Utifrån dina egna erfarenheter sätter vi fokus på dina utmaningar och problem i vardagen på jobbet. Och stöttar dig på din resa mot såväl dina kortsiktiga som långsiktiga visionära mål. Kort sagt, vi jobbar med din försäljning, dina inköp och ditt ledarskap. De tre huvudområden som är alla grunden till skapandet och utveckling av verkligt hållbara affärer. Vi möter dig, och hjälper dig med dina vardagliga problem och utmaningar.

En Affärs-PT är ditt personliga stöd till din egen utveckling i din professionella värld. Det påminner mycket om de PT-tjänster som du köper på ett gym. Utifrån dina utmaningar får du inte bara det stöd du efterfrågar, utan även det stöd du behöver på din resa. Du är medveten om att det sällan finns några ”Quick Fix” och att din resa kommer att ta ett tag. Och du är medveten om att det du själv som måste göra jobbet.
Du är unik och det finns troligen bara du som är som du är. Därför är det inte alltid lätt att ta till sig nya kompetenser på ett och samma sätt. En Affärs-PT i Affärsakademien är utbildad inom samtalsterapi och har ofta även coachutbildning.
Det är du som sätter agendan och Affärs-PT:n som hjälper dig att utvecklas i din egen professionella värld.

De allra flesta människorna är nyfikna på hur det gick, oavsett vad det handlar om. Samtidigt kan det kännas lite obekvämt att titta på resultaten av det du har genomfört och hoppats på. Att det kan kännas obekvämt i kombination med tidsbrist leder ofta till att uppföljningen uteblir. Det har lett till att uppföljning är affärslivets mest eftersatta kompetens. Att ta reda på hur det har gått, vad kunder och andra upplever, är starten till den research som krävs för att skapa utveckling. Ibland kallar vi det för kvalitetssäkring och det kräver både tid och andra resurser
Vill du veta hur det gick? Vill du veta vad dina kunder, medarbetare och leverantörer tycker och känner på riktigt? Prata med oss.
Du har mycket att vinna, såväl för att kunna hitta och ta hand om framtidens affärer, som att undvika höga kostnader i form av utebliven kvalitet.

Problem är grunden till utveckling. När problemen hopar sig är det lätt att tappa geisten. Ett litet problem kan över tid växa och anta formen av en surdeg som ingen vill ta i. Affärsakademiens konsulter arbetar för att lösa problem och anta utmaningar. Antingen har du och dina kollegor gjort en egen analys, eller så behöver ni hjälp med att ta reda på vad som behöver göras.

Oavsett om det handlar om att ta hand om en surdeg som ingen vill ta i eller när det är stora förändringar som skall genomföras är Affärsakademiens konsulter redo att te operativt ansvar.

Kontakt

Har du frågor eller behöver hjälp?
Det finns bara kloka frågor och det kostar inget att ställa dem till Affärsakademien.

Mejla info@www.affarspt.boxspace.se,
ring oss eller skicka ett sms till 070-582 44 63.

”Den enda gemensamma nämnaren för extremt lönsamma företag tycks vara förmåga att behålla och utveckla rätt kunder, medarbetare och leverantörer över tid.”

Prof. Emeritus James Heskett
HBS 2008

AKADEMI

Läroanstalt eller ett lärt samfund, enligt NE.
En specialiserad högskola, enligt Wikipedia.
Samfund och läroanstalt, enligt SAOB.