PT-program Affärsutveckling

Exempel på PT-program genomförda inom affärsutveckling

Affärsutveckling med kund för kund – 6 tillfällen

När du har en kundstrategi är det bara att följa kundens utveckling och det enda du kan vara helt
säker på är att dina valda kunder inte kommer att köpa det de köper idag även i framtiden. Du måste
utveckla din och kundens gemensamma affär. Hur det går till, hur du kommer igång och hur du driver
på affärsutvecklingen både intern och tillsammans med kunden.

Nöjda kunder. Vad händer sen?- 5 tillfällen

Det är klart att vi strävar efter att kunderna skall vara nöjda. Många använder dessutom NKI (Nöjd
Kund Index) och NPS (Net Promotor Score) som KPI´er. Vad du gör när kunderna är nöjda, vilka
fallgropar du står in för och hur du kan öka dina nöjda kunders intresse för att fortsätta vara kund är
vad programmet handlar om. Du får både verktyg och uppgifter att prova på riktigt i din verklighet.

.