Key Account Management Program

Exempel på genomförda program inom Key Account Management

Att forma en Kundstrategi | 5 tillfällen

Du har jobbat med försäljning ett tag och funderar på hur du skulle kunna utvecklas, sälja mer och
sälja bättre. Säljer du till rätt kunder? Ägnar du din tid till rätt kunder eller förspiller du tid på fel
kunder? Du vill ha hjälp med att tänka rätt i valet av kunder. Inspiration, verktyg och metoder för att
kunna mejsla fram en kundstrategi som du tror på och som du kan leva med ett tag.

Key Account Management | 10 tillfällen

Du har jobbat som säljare ett tag och tycker att det både är roligare och lättare att sälja till befintliga
kunder. Du vill att dina befintliga kunder ska växa och köpa mer, att du tillsammans med dina kunder
utvecklar affärerna till att bli ännu mer lönsamma. Du vill se hur långt du kan gå tillsammans med
dina kunder.

Key Account Management ledarutveckling 8 tillfällen

Som Key Account Manager är du ofta ensam i din roll och samtidigt helt beroende av andra
människor för att få samarbeten att utvecklas mot gemensamma mål. KAM handlar om att leda
andra människor såväl externt som internt. Att ständigt jobba tillsammans med andra och att få
saker att hända. Yrket har mycket med gemensamt med projektledning än försäljning.