Exempel på individuella program inom Supply Chain Management

Ny i rollen som supply chain / logistik-ansvarig – 5-8 tillfällen

  1. Beskrivning av mandat och ansvar
  2. Att formulera innehållet
  3. Vilka förväntningar kan vi ha på varandra
  4. Att staka ut kompassriktningen

Att skapa en effektiv Supply Chain organisation. För VD, COO. – 5-8 tillfällen

  1. Vad menar vi med SCM
  2. Främsta utmaningar och möjligheter i organisationen generellt
  3. Främsta utmaningar och möjligheter hos nyckelpersoner
  4. Vägen till en effektiv organisation med framdrift

Situationsanpassat program för det specifika företaget. Låt oss resonera.