Affärsakademiens syn på hållbarhet utgår från Affärer

Affärer initieras, genomförs och upplevs av människor.
Det är människor vi måste vara rädda om och utveckla hållbara relationer med. Det handlar om  att se till att behålla och utveckla de kunder, medarbetare och leverantörer som är rätt för verksamheten.

Hållbarhet och lönsamhet hänger ihop och beskrivs nog bäst av Professor Emeritus James L.Heskett vid Harvard Business School.

”De mest lönsamma företagen i världen har en gemensam förmåga. Att 
behålla och utveckla rätt kunder medarbetare och leverantörer över
tid”

Att behålla och utveckla rätt kunder, medarbetare och leverantörer är hållbarhet i Affärsakademien värld och det kan kopplas till flera av FN´s globala mål 2030. Några av dessa mål är:

Mål nummer 4 God Utbildning
Att lära nytt pågår hela livet och det gäller både människor och organisationer.
Det är också en av flera anledningar till att medarbetare stannar kvar och
utvecklas

Nummer 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ekonomisk tillväxt kräver ett hållbart förhållningssätt till befintliga kunder,
medarbetare och leverantörer. Det kostar för mycket att hela tiden ersätta
befintligt struktur- och humankapital med nytt

Nummer 9 Hållbar industri innovationer och infrastruktur
Det finns ingen som vet med om dina produkter än dina kunder och dina
medarbetare. De är också här som innovationskraften ligger. Det är bara att
hitta den och ta hand om den

Nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kraven kommer från våra kunder och de kraven skall ställas vidare till våra
leverantörer. Kraften i form av ”action” från inköp och logistik är hittills nästan
outnyttjad

Nummer 17 Genomförande och globalt partnerskap
Din Affärs-PT är en partner och det är genom samarbete utveckling kommer.
När du och dina kunder, leverantörer eller medarbetare växer över tid växer vi
alla tillsammans och det är hållbarhet i vår värld