Key Account Management KAM


KAM Handlar om att behålla och utveckla företagets nyckelkunder.

De viktigaste kunderna, är de som ger oss lönsamhet, utveckling och tillväxt. Då handlar det inte längre om att sälja till varje pris i varje situation. Nu handlar det om att samarbeta och se till att fortsätta vara en viktig leverantör i ”Nyckelkundens ögon”

När Peter Cheverton myntade uttrycket Key Account Management under förra seklet påtalade han tydligt att det handlar om att utveckla befintliga kunder och det är inte det samma som att sälja. Till och med ganska långt från att sälja till nya kunder.
Det handlar istället om att kunna samarbeta med framtiden i fokus. Key Accont Management liknar mer ett projektledarjobb, där projekten avlöser varandra in i oändligheten. Det börjar med att definiera begreppet Key Account.

Vilka kunder som är de viktigaste för oss nu och i ett längre perspektiv?

Det handlar om att ta på sig leverantörsrollen och agera proaktivt med strakt framtidsfokus tillsammans med de viktigaste kunder.