Exempel på program individuella program inom ledarskap


Mina personliga utmaningar i mitt ledarskap – 4 tillfällen
Struktur, balans, kommunikation. Vad jag behöver tänka på, utveckla och prova för att komma vidare i mitt ledarskap. Hur jag hittar mina värderingar, lär mig att lyssna till andras och hur jag bär mig åt för att ökar min samarbetsförmåga.
Kunna se de utmaningar jag står inför, prioritera och ta mig an rätt saker i rätt tid

Ledarskap och stress – 5 tillfällen
Stress upplevs olika från individ till individ. Hur jag kan jobba smartare utan stress., öka min motståndskraft mot stress och bli mer närvarande i mitt ledarskap

Att leda utan att vara chef – 6 tillfällen
Att påverka andra utan mandat är utmanade i sig. Vad jag behöver tänka på, Vad kan fokusera på och hur jag skapar en rullande dialog tillsammans med de jag jobbar med. Har jag bär mig åt, när jag tvingas komma med svåra besked. Vad jag kan göra för att jobba med konstruktiv feedback.

Att leda med Motiverande Samtal – 5 tillfällen
En väl beprövad metod för att kunna jobba med människors förändring. Erfarenheterna från såväl kriminalvård som beroendeproblematik och medberoenden ligger till grund för att hitta ditt eget sätt att kommunicera med både medarbetare, chefer och andra personer som du är mer eller mindre beroende av.