Affärsutveckling


Alla vill väl utveckla sin affär. Så vem har egentliga ansvaret för att affärsutvecklingen blir av? Är det säljaren eller köparen, är det leverantören eller kunden? Eller är det ett delat ansvar. Affärsutvecklingen kommer att drivas av den som behöver den mest.

När kunden bara är nöjd kommer ingen utveckling att efterfrågas. Det är först när det uppstår problem eller när det kunden köper börjar kännas omodernt eller dyrt, som affärsutveckling blir aktuellt.
När leverantören vill kunna ta bättre betalt, eller introducera en ny modell är det leverantören som driver affärsutveckling och det är nog när kund och leverantör jobbar tillsammans som affärsutvecklingen verkligen fungerar som allra bäst.

Så vad är du?
Säljare som vill utveckla din affär, eller är du inköpare som vill få ut mer av din leverantör och ta rollen som affärsutvecklare?

Affärsutveckling är ett stort område för oss som arbetar som Affärs-PT. 
Och det börjar oftast med att någon form av missnöje eller en önskan om ett annat läge.