Några exempel på genomförda PT-Program inom kommunikation

Ny i rollen som Marknad- och/eller Kommunikationsansvarig- 5 -8 tillfällen
1. Varumärke – Hur vill vi uppfattas?
2. Kommunikation och marknad
  – Mål, Ansvar och befogenheter
  – Vilket jobb vill vi att kommunikation ska göra?
  – Internt / Externt?
3. Struktur och årshjul
4. Strategi, taktik, operativt arbete
5. Att skapa en effektiv marknadsorganisation.

Hjälp! Måste jag göra allt när jag är marknadsansvarig? – 5 – 8 tillfällen

Du sitter förmodligen som marknadsassistent eller marknadsansvarig och har både intern och extern kommunikation på ditt bord. Samtidigt är det också dig man ber om hjälp när det är dags för årets kickoff.

1. Varumärke – Hur vill vi uppfattas?
2. Kommunikation och marknad vad förväntas av mig?
  – Mål, Ansvar och befogenheter
3. Struktur och årshjul
  – Vilka tillfällen bör vi nyttja för att visa vilka vi är, vad vi står för och tror på?
4. Kultur- och värderingsfrågor, hur får vi in det i vår vardag?

Kommunicera vid kris – 6 tillfällen
Väldigt sällan blir det som man har tänkt sig, oavsett förberedelser. Och ibland går din illa. Hur du förbereder sig, hur du skapar en krisplan och hur du hanterar krisen när den kommer. Hur du tar hand om den nya kunskap som alltid kommer i samband med en kris är helt avgörande för hur du kommer att klara nästa. Din Affärs-PT hjälper dig att jobba strukturerat och målmedvetet.