Reflektioner är nödvändiga för attReflektioner

Reflektioner är nödvändiga för att vi människor skall kunna minnas och för att vi skall kunna lära oss något nytt. Vi samlar här intryck från klienter, kunder och andra vi pratar med. I nästa steg vill vi dela upp reflektioner från kunder forskare, oss själva och skapa dialoger och diskussioner från affärslivet.

Min Affärs-PT är en eftertänksam person och kan sätta sig in snabbt i situationer. Ödmjuk och prestigelös. En rejäl människa med justa värderingar

Min Affärs-PT har hjälp mig att skapa en dynamisk kultur med högt i tak. Att prata om hur vi beter oss, hur vi tar hand om varandra, om kunder och alla intressenter. Hon är också bra på att beskriva roller, att få folk att ta sina roller och utveckla dem”

Kreativiteten och förmågan att tratta ner det som kan upplevas som ”luddigt” till både vad som skall göras och hur det kan göras kännetecknar min Affärs-PT.
Hon engagerad och sätter sig snabbt in i verksamheten. Hennes engagemang och förmåga att lyssna är hennes största fördel”

Han får mig att sätta fokus på rätt saker i rätt tid. Att sortera med långsiktighet och det gör honom till en mycket bra Affärs-PT.”

”Min är bäst på finna sätt att förklara och visualisera så att mottagaren förstår och tar till sig. Egentligen bör alla få tillgång till en Affärs-PT i situationer där någon får ett ökat ansvar. Kan vara att gå från personal till management och då få en vägledning och ett bollplank. Rekommenderar till alla