Inköp

Inköp som funktion och profession har utvecklats kolossalt under de senaste 30 åren. Från en lite undanskymd tillvaro blir inköp till en mer prioriterad plats i såväl privata företag som offentlig sektor.

I det privata näringslivet kommer inköpsfunktionen från tillverkningsindustrin och bottnar i logistik.
I den offentliga sektorn ofta kallat upphandling byggs funktionen kring regelverk ofta med ursprung från EU.
Fler och fler sysslar med inköp på heltid och i större företag och organisationer byggs hela avdelningar upp. Men fortfarande ses funktionen som något att delegera ut i organisationen och många idkar inköp som en del av någon annan huvudsyssla.

Inköpare har idag tre huvudansvar:

  1. Att säkerställa leveranser av det som behövs för att driva verksamheten
  2. Att ha koll på kostnader
  3. Att säkerställa att de varor, tjänster, produkter och leverantörer uppfyller de krav som ställs kring kvalitet och de globala mål som företaget eller organisationen har tagit fasta på.

    Den Affär-PT du får hjälp av är utbildad och tränad inom och upphandlingar och har praktisk erfarenhet från såväl operativt, taktiskt som strategiskt inköp och hjälper dig med de utmaningar du står inför.