Exempel på genomförda program inom hållbarhet

En hållbar kundstrategi5 tillfällen
Din uppgift som säljare är att skaffa nya kunder och att behålla befintliga. Men vilka kunder är
viktigast. Hur skall jag kunna prioritera för att hitta ett hållbart sätt att jobba?

Under programmet formar du din egen och företaget kundstrategi som har fokus på hållbara affärer

Hållbarhet för mig själv i mitt dagliga arbete5 tillfällen
Du har alltid lite för mycket att göra och trivs med vad jag gör, men är det hållbart. Kommer jag att
slita ut mig springa in i väggen eller kommer jag att tröttna?

Under programmet ökar du succesivt medvetenheten om balans i arbetet och din livssituation

En hållbar leverantörsstrategi – 5 tillfällen
Din uppgift är att säkerställa leveranser och att ha koll på kostnader. Hur prioritera jag rätt. Vilka
leverantörer vill jag behålla och vilka behöver jag ersätta med nya. Hur får jag leverantörerna att
prioritera mig som kund?

Under programmet programmet formar du din egen och företagets leverantörsstrategi som också tar
hänsyn till andra nödvändiga globala mål.