Supply Chain Management

Strukturerat tvärfunktionellt samarbete som överbryggar organisationsgränser såväl som kompetensområden, på ett sådant sätt att organisationen snabbare tar rätt beslut som skapar lönsamhet och affärsnytta”, skulle det kunna vara en begriplig definition på Supply Chain Management?

Det tycker vi på Affärsakademien!
Området är mycket mångfacetterat med många funktioner som berörs. Ingen kommer undan SCM, alla är vi logistiker, men på vilket sätt? Och hur ska vi förstå varandras bidrag och problemställningar så att vi tillsammans bidrar till en förbättrad verksamhet?

Vad döljer sig bakom alla trebokstavsförkortningar och systemstöd som gurus och konsulter svänger sig med? Blir det inte för fluffigt ibland? Går det inte att förklara enkelt På Affärsakademien har vi tagit mark och anstränger oss för att vara enkla och begripliga. Men att förenkla kan vara svårt, eftersom man kan behöva avgränsa och bortse från saker som kan upplevas som centrala av vissa i den snåriga intressesfären runt SCM. Men vi har mångårig träning på att hitta och följa den röda tråden.

Med vår PT-tjänst kan vi hjälpa dig att ta ut kompassriktningen när förutsättningarna är svåra att genomskåda. Hör av dig