Ingen kultur sitter i väggarnaInget sitter i väggarna
Ofta säger vi att våra kulturer är svåra att förändra då de sitter i väggarna. Den myten kan vi ta död på direkt. Kulturen som vi har kommer från alla individer i vår organisation och tillsammans skapar vi den kultur vi har. Bra eller dålig.

Medarbetare från många kulturer
När vi nu bygger våra framgångsrika företag, gör vi det med medarbetare från många platser i och utanför Sverige. De betyder att vi ska samsas under ett och samma tak, eller numera under många tak då flertalet fortfarande delvis arbetar hemifrån och säkerligen kommer att göra det framöver. Vi ska samsas under ett och samma varumärke och i en gemensam kultur. Är det ens möjligt? 

Självklart är det möjligt. Det viktiga är att vi enas kring vilken god kultur vi ska ha i vårt företag och säkerställa att alla vet vad det faktiskt betyder. Som medarbetare vill jag också veta vad jag ska göra och inte göra varje dag för att bidra till den goda kulturen som vi alla vill ha. Det betyder å andra sidan inte att man helt måste bortse från den kultur man har med sig in, men man måste känna för den kultur som vi bygger tillsammans. 

En företagskultur som känns och syns
Att leva sitt varumärke handlar till stor del om att bidra till den kultur och de värderingar som vi har bestämt. Vet vi vad vår kultur innebär, hur vi vill uppfattas och vad jag ska bidra med så är det mycket lättare att leva sitt varumärke. Vet jag med mig om att mitt bidrag syns och känns så blir det också både enklare och roligare att vara en del av helheten. Det kommer också att attrahera andra att vilja arbeta hos oss.

En företagskultur som skapar värde
Om vi alla i ett företag lever företagets värderingar kommer det att skapa ett större värde både inom företaget men också utanför företaget. För oss, för våra kunder och därmed också för både våra och kundernas affärer. Det är kanske precis här som affärsmannaskapet börjar.

Christina Thulin
Företagare, kommunikationsstrateg Affärs-PT och coach

#kultur #värderingar #resultat

Om Affärsakademien: Affärsakademien består av människor med kolossalt många års erfarenhet från brett skilda branscher och organisationer. Det gemensamma är att alla brinner för att hjälpa individer och organisationer till ständiga förbättringar i skapandet av och utvecklandet affärer.

Similar Posts