Låt kick-offens inspiration leva längreKick-offernas tid är en tid av engagemang och framåtanda. Ambitionerna är oftast att skapa energi och delaktighet inför höstens fortsatta kämparanda och planering inför det kommande året. Men hur får vi kick-offernas ambitioner att faktiskt hända? Det finns bara ett svar på det: Uppföljning!

Att låta alla vara en del av och att få bidra till helheten är en stor anledning till att man väljer ett företag före ett annat. Hur landar då det, på kick-offen påbörjade arbetet, att göra alla medarbetare till en viktig del av strategiarbetet och vardagens arbete efter det? Som ledare, och den som bjudit in till kickoffen, har du ett stort ansvar att säkerställa att arbetet följs upp. Dina övriga ledare, teamledare och chefer måste veta exakt vad som ska göras och få mandat för att ni ska nå de mål ni tillsammans satt upp. Och medarbetarna måste få och vill känna att de fortsatt är en del av framtidsbilden.

Vi möter många företagsledare såväl som medarbetare som vittnar om kick-offens baksida – att man inte följer upp. Alla är supertaggade när man är tillbaka från konferensen men man är också väl medvetna om att det inte är på konferensen det händer. Att det liksom inte verklighet förrän man börjar jobba med det. 

Vad du som ledare måste fråga dig är om;

  • dialogen mellan medarbetare och ledning fortsätter
  • strategiarbetet drivs vidare i organisationens vardag
  • organisationens ledare har mandat, befogenheter och egna insikter som tar strategiarbetet vidare mot nytt år och nya ambitioner
  • organisationens ledare har mod att fortsätta det arbete som krävs
  • medarbetarna vet vad de ska göra imorgon, i övermorgon och dagen efter det.

Medarbetarna är med all säkerhet redo att kavla upp ärmarna. Som ledare måste du helt enkelt ta konsekvensen av att du, på kick-offen, byggt upp en förväntan.

Vi är nyfikna på att höra om företag som både har misslyckats och lyckats. Alla erfarenheter är guld värda. Vilka erfarenheter har du?

Christina Thulin

Affärs-PT och kommunikationsstrateg

0705-840140

Om Affärsakademien: Affärsakademien består av människor med kolossalt många års erfarenhet från brett skilda branscher och organisationer. Det gemensamma är att alla brinner för att hjälpa individer och organisationer till ständiga förbättringar i skapandet av och utvecklandet affärer.

Similar Posts